Warning: Creating default object from empty value in /var/www/svanecoaching.dk/public_html/wp-content/themes/osmosis/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Tom Svane - Svanecoacing

Svane Coaching

vejen til at finde din motivation og trivsel

Hvorfor skal jeg have en coach?

At opsøge en coach er det første store skridt i erkendelsen af at ville noget andet eller mere.

I et coaching-forløb vil jeg hjælpe dig til at kunne se tingene fra et nyt perspektiv. Og du vil opdage, at du selv har mulighederne og ressourcerne til at ændre dit liv.

Coaching giver dig overblik og handlekraft til, at lære at styre dit liv fremfor, at det styrer dig.

Hjælp til en udfordring, et ønske eller et mål.

“Coaching med 100 % fokus på dig”

”Coaching handler om at hjælpe andre med at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at opnå det – og hjælpe dem med at opnå det på en effektiv og ærlig måde. Det handler om at klienten opdager og udnytter sit fulde potentiale. Dit fulde potentiale er summen af alle dine talenter og alle dine muligheder – alt det, du kan gøre, og alt det du kan være, når du gør dig fri af indre og ydre forhindringer.”

Svanecoaching

Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

NLP Coachen skal hjælpe klienten med at finde ud af, hvad han/hun virkelig ønsker, hvad der forhindrer ham/hende i at opnå sit mål og derefter motivere ham/hende og hjælpe ham/hende til at nå målet. Opdag dit potentiale – og udnyt det. Ved selv at finde din løsning, vil du – udover at finde en løsning, der passer til dig – føle ejerskab og ansvarlighed for dine idéer og mål. Og det ejerskab vil i sidste ende sikre din succes.

En coach er trænet i at være neutral og i at fokusere på dit ordvalg, kropssprog m.m. og spørge yderligere ind, så du kan komme ind til kernen af din udfordring – og ind til løsningerne. Coaching er en samtaleform, der på en motiverende og effektiv måde får sat fokus på de vaner, situationer, tanker og lignende, der ikke virker optimalt for dig – og de, der gør.

Ved at jeg stiller dig åbne, direkte og udfordrende spørgsmål, finder vi ud af, hvad det er, du virkelig vil – og hvad der (indtil nu) har forhindret dig i at opnå det. Jeg sørger for at støtte dig i en positiv udvikling gennem samtale, øvelser og refleksion. Coaching er ikke terapi, men et effektivt værkstøj, hvor vi primært fokuserer på nutiden og på fremtiden.

Og selvom du har gang i en vigtig (og måske svær) proces, foregår det i en afslappet atmosfære, hvor det faktisk også er tilladt at have det sjovt.

Lær at tage ansvaret for dit liv.

NLP Coaching hviler på et grundlag om, at vi selv er ansvarlige for det, som sker i vort liv og at vi gennem at forandre os selv forandrer de faktiske handlinger og dermed kan opnå vores virkelige mål. Og at det faktisk er muligt at ændre sine tanker, vaner, mønstre og at ændre de indgroede overbevisninger om, hvad jeg er værd.

Grundprincipperne i coaching er:

At hjælpe mennesker til selv at lære

At hjælpe mennesker til at finde egne svar

At skabe ansvarlighed via ejerskab til egne løsninger

At åbne op for en persons fulde potentiale

At forbedre præstationer

At skabe bevidsthed

Privat - og karrierecoaching

Privat coaching

Motivation og Trivsel

  • Du kommer til at arbejde med dit værdisæt og dine evner til at kunne prioriterer.
  • Du arbejde målrettet hen mod dit mål.
  • Du kommer til at opleve at du selv tager de rigtige beslutninger og vil kunne mærke at du bevæger dig frem af som menneske.
  • Du når dit mål.

karriere coaching

Motivation og Prioritet.

  • Du sætter dig de helt rigtige mål.
  • Du arbejder målrettet mod dit mål.
  • Jeg vil udfordre dig og motivere dig.
  • Du kommer til at opleve den gode følelse når du når dit mål.

Profil

Jeg er certificeret NLP Coach og NLP Business og Practittioner Hos Tradium i Randers af NLP master Trainer Michael S. Paulsen. Derfor tager jeg udgangspunkt i NLP i min coaching.

Hvad er NLP?

Neuro Lingvistisk Programmering blev udviklet i 1970’erne af psykologen Richard Bandler og sprogforskeren John Grinder, som via modelling studerede en række succesrige mennesker for at finde ud af, hvordan de opnåede så gode resultater. Hensigten var at skabe nogle praktiske værktøjer, der kunne hjælpe mennesker med at skabe forandringer. De kiggede på vores sproglige mønstre og på, hvad vores tanker består af. Og endelig undersøgte de, hvordan vi kan ændre vores adfærd ved at ændre på vores sprog og tanker. Resultatet kaldte de: ”Neuro Lingvistisk Programmering”.

N - NEURO

Fordi det handler om sammenhænge mellem de input, vi får via de fem sanser og den måde, vi lagrer disse input på i hjernen.

L – LINGVISTISK

Fordi det handler om sammenhængen mellem sanseapparatet og sproget – og hvordan vi med ord påvirker egne og andres tanker.

P – PROGRAMMERING

Fordi vi så at sige ‘programmerer’ os selv, og fordi vi gennem enkle teknikker kan lære at ‘omprogrammere’ os selv til en ønsket forandring.

Profil

En typisk coaching-session varer 50 minutter og forløber således:

1 samtale – Forventningsafstemning (kun 1. samtale)

Jeg starter altid en coaching-session med at forklare de praktiske rammer for coaching-forløbet (tid, pris m.m.), ligesom du selvfølgelig har mulighed for at stille spørgsmål.

Jeg forventer f.eks. at du er åben og 100 % til stede. Til gengæld kan du forvente af mig som coach, at jeg er nærværende, lyttende og 100 % fokuseret på din udvikling.

Mål og nuværende situation

Du forklarer om din nuværende situation, hvad der udfordrer dig, og hvordan du godt kunne tænke dig, det skulle være fremover.

Hvornår er jeg klar til coaching?

Du behøver hverken at vide noget om NLP eller coaching for at få coaching hos mig. Det eneste, du skal vide noget om… er dig selv.

Bryd mønsteret og opdage nye muligheder

Vi dykker ned i, hvorfor og hvordan, du kan nå dit mål, ligesom vi kigger på dine værdier, tanker og overbevisninger omkring din udfordring / dit mål.

Jeg tror på dig, dine muligheder og dine ressourcer.

Og jeg tror på, at der er en grund til, du er her på min hjemmeside lige nu.

Plan og opgaver

På baggrund af coaching-sessionen beslutter du, hvad næste skridt skal være – og hvordan du vil gøre det. Du går altid fra mig med en “hjemme-opgave” (noget, du skal gøre eller have fokus på), men omfanget kommer an på din drøm, dit mål og din situation. Under hele sessionen spørger jeg selvfølgelig ind til det, du fortæller, mens jeg sørger for at holde fokus på det overordnede mål for sessionen (og coaching-forløbet)

Har du lyst til noget andet og noget mere?

Coaching kræver ingen forudsætninger udover lysten til at komme videre mod det, du går og drømmer om.

Kontakt

Tom Svane Livoni
Wollesvej 2.
8960 Randers sø
Tlf 25389980
Mail tomsvane@hotmail.com

Priser

1 session af 50 min 700 kr.billede-af-tom-til-hjemmeside
Pakke 1: 3 sessioner af 50 min – 1800kr.
Pakke 2: 5 sessioner af 50 min – 3000kr
Klippekort 10 sessioner – 5800 kr. (12 mdr.)
Studie rabat på 100 kr per session du er til.
Samtale kan holdes hos mig privat i dag timerne. Samtale i Århus C er muligt efter aftale.
Ellers påregnes kørsel 700kr pr påbegyndt time.